Kids Fest

REGULAMENT KIDS FEST 2023 

 1. TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE 

1.1. Prezentul regulament stabilește termenii și condițiile de participare la Festivalul KIDS FEST 2023.

1.2. Prin participarea la Festival, participanții, voluntarii, colaboratorii și orice terțe persoane care interacționează în mod direct și indirect cu Festivalul accepta și sunt de acord cu termenii și condițiile din prezentul Regulament.

1.3. Conținutul prezentului regulament este proprietatea Organizatorului KIDS FEST 2023.

1.4. Festivalul KIDS FEST 2023 este administrat si organizat de KIDS FEST S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Turnu Măgurele nr.5, bl.C1B, sc.5, et.6, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J40/22622/2021, CUI 45407030 (www.kidsfestro.ro).

 1. PERIOADA ȘI LOCUL DE DERULARE A FESTIVALULUI 

2.1. Festivalul KIDS FEST 2023 se derulează în perioada 24-25 iunie 2023, in incinta Campusului Universitatii Politehica, Splaiul Independentei 313, Bucuresti, sect 6.

 1. ACCESUL LA FESTIVAL 

3.1. Prin participarea la evenimentele organizate de KIDS FEST 2023 sau prin accesarea canalelor de comunicare marca KIDS FEST 2023, în special website-ul www.kidsfestro.ro, participanții și utilizatorii confirmă că au citit, înțeles și acceptat prezentul Regulament. Regulamentul este disponibil pe website-ul Festivalului www.reltopiro.ro , pe website-ul www.bilete.ro si www.entertix.ro partenerul nostru de vânzare bilete și la punctele de informare din cadrul Festivalului/la intrarea în locul de desfășurare a Festivalului, precum și la solicitarea expresă a oricărui participant. 

3.2. Pentru a asigura desfășurarea în condiții de ordine și siguranță a evenimentelor Festivalului, Organizatorul își rezervă dreptul de a restricționa obiectivele și dispozitivele ce pot fi aduse în perimetrul de derulare a Festivalului. Este interzis accesul pe perimetrul Festivalului cu următoarele obiecte:

 • articole pirotehnice (artificii)
 • cuțite, arme, bâte și alte obiecte contondente
 • droguri
 • materiale inflamabile sau explozive, sprayuri
 • umbrele, umbrele pliabile, selfie-sticks
 • orice tip de obiecte care îi pot răni pe alți Participanți
 • aparate foto sau video profesionale, inclusiv orice tip de aparat DSLR, binoclu
 • băuturi alcoolice si non-alcoolice, mâncare, sticle sau conserve aduse din afara incintei Festivalului, cu excepția produselor alimentare (ex. lapte etc.) destinate copiilor sub 1 an
 • animale 
 • graffitti, stickere
 • mobilier de grădină
 • sisteme de sunet profesionale
 • drone
 • bannere susținute de bețe
 • lasere
 • biciclete, role, skatere (cu exceptia utilizarii acestora in cadrul skate-park-ului special amenajat, cu conditia aprobarii in acest sens din partea Organizatorului; in cazul unui refuz din partea Organizatorului, acestea pot fi depozitate pana la momentul iesirii de la Festival in locul special amenajat de catre Organizator)
 • goarne și vuvuzele
 1. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricând acest Regulament, fără o înștiințare în prealabil a Participantului. Orice modificare va fi afișată pe site-ul evenimentului www.kidsfestro.ro și la intrarea în locul de desfășurare a Festivalului fiind de imediată aplicare după momentul afișării.
 2. Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica Participanții, prin sondaj sau ca urmare a unor suspiciuni identificate de echipa de organizare și/sau echipa de pază și protecție și de a confisca orice obiecte interzise identificate. În cazul producerii unor incidente ca urmare a deținerii unora dintre obiectele anterior amintite, deținătorii acestora își asumă în exclusivitate responsabilitatea pentru acestea. 
 1. ACCESUL LA FESTIVAL PE BAZA DE BILETE

4.1. Accesul în locația Festivalului este condiționată de deținerea unui bilet de acces sau a unui abonament de Festival pentru 2 zile, valide si achiziționate online prin intemediul www.kidsfestro.ro , www.bilete.ro , www.entertix.ro, sau prin rețeaua bilete.ro (prin casierii proprii bilete.ro si rețelele de magazine partenere Inmedio & Relay, Germanos, Poșta Română), a unei invitații sau a unei acreditări:

 • Incinta Campusului Universitatii Politehica, Splaiul Independentei 313, Bucuresti, sect 6, 24 iunie 2022, orar 10:00AM – 10:00PM
 • Incinta Campusului Universitatii Politehica, Splaiul Independentei 313, Bucuresti, sect 6, 245 iunie 2022, orar 10:00AM – 10:00PM

4.2. Accesul în spațiile anterior amintite se face începând cu ora comunicată de organizatori pe website-ul oficial al Festivalului www.kidsfestro.ro sau prin intermediul comunicatelor de presă. Începutul Festivalului corespunde cu începutul perioadei de valabilitate a biletelor de acces la Festival, iar sfârșitul duratei Festivalului corespunde cu încheierea valabilității biletelor de acces la Festival. Intrarea se face doar pe la zonele special amenajate. Toți participanții la Festival vor avea asupra lor un act de identitate. 

4.3. Organizatorul garantează doar valabilitatea biletelor vândute prin intermediul www.kidsfestro.ro , www.kidsfestro.ro , www.entertix.ro sau de către partenerii acestora sau la punctul de intrare in incinta Festivalului. O listă completă a acestora poate fi găsită pe www.bilete.ro.  

4.4. Participarea la Festival se va face utilizând unul dintre următoarele tipuri de bilete:

 • Bilet de acces Festival: permite accesul la o zi din cadrul Festivalului. 
 • Abonament Festival: permite accesul la întreaga secțiune pe bilete a Festivalului. 
 • Invitație abonament: permite accesul la întreaga secțiune pe bilete a Festivalului. 
 • Acreditare de presă: permite accesul la un singur eveniment nominal din cadrul Festivalului. 
 • Acreditare de presă abonament: permite accesul la întreaga secțiune pe bilete a Festivalului. 

4.5. Biletele cumpărate nu pot fi înlocuite, iar contravaloarea lor nu poate fi restituită. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica preţul biletelor fără o înştiinţare în prealabil. 

4.6. În sensul prezentului Regulament, biletul/abonamentul de acces este un document emis pe suport de hârtie sau în format electronic prin care se atestă dreptul de acces pe bază de bilet a Festivalului KIDS FEST 2023. Biletele sunt nenominale și au un număr unic de identificare. Un bilet/abonament este valabil pentru o singură persoană. 

4.7. Organizatorul nu răspunde pentru pierderea, furtul sau deteriorarea biletelor achiziționate, acestea fiind în responsabilitatea participanților/cumpărătorilor. 

4.8. Este interzisă revânzarea biletelor/abonamentelor/ invitaților/ acreditărilor. Este strict interzisă vânzarea sau cumpărarea biletelor sau a invitaţiilor la suprapreţ. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a interzice accesul în zona Festivalului a persoanelor care vor fi depistate că desfăşoară astfel de activităţi şi de a confisca invitaţiile, respectiv biletele aflate în posesia acestora. Este strict interzisă postarea de poze cu bilete sau seriile unice ale biletelor pe rețele de socializare (ex. Facebook, Instagram etc.). Este strict interzisă postarea de vânzare a biletelor pe rețele de socializare sau alte website-uri.

4.9. La intrarea la concertele pe bază de bilet, biletele vor fi preschimbate cu brățări de acces. Biletele vor avea culori diferite pentru adulți si minori si pe zilele Festivalului. 

4.10. Participanții au obligația de a păstra brățările pe întreaga durată de derulare a secțiunii pe bilete a Festivalului. Organizatorul vor verifica existența brățării la fiecare intrare în cadrul evenimentului și la fiecare eveniment cu acces pe bază de bilete. Participanții sunt în exclusivitate răspunzători pentru deteriorarea, pierderea sau furtul brățării. 

4.11. La intrarea in incinta Festivalului, Participantul adult sau minorul cu vârsta intre 14-18 ani va primi o brățara si un card distribuit de către Organizator la intrarea in incinta Festivalului, card ce va putea fi alimentate cu orice limita de bani la punctele dedicate ale Organizatorului. Cardul poate fi utilizat pentru achiziționarea produselor, serviciilor, intrarea la anumite activități ce se vor desfășura in incinta Festivalului, cu excepția activităților incluse in tichetele de participare ale minorilor incluse in prețul biletului.

4.12. La intrarea in incinta Festivalului, Participantul adult va primi pentru minor cu vârsta intre 2-14 ani o brățara pe care își va nota numărul de telefon (pentru a putea fi folosit in cazul pierderii minorului in incinta Festivalului). De asemenea, Participantul adult va primi si un număr limitat de tichete pentru a fi utilizate pentru intrarea gratuita a minorului la diversele activități ce se vor desfășura in cadrul Festivalului.

ACCESUL MINORILOR 

4.13. Copiii minori pot participa la Festival numai daca sunt însoțiți de adulți si doar dacă dețin un bilet valabil, această regulă este valabilă pentru vârsta cuprinsă intre: 2-18 ani. 

4.14. Accesul minorilor cu vârsta până in 2 ani se va face gratuit și numai în compania unui părinte/tutore pe baza unui Bilet valid cumpărat de părinte/tutore. Accesul minorilor între 14 – 18 ani se va face numai pe baza unui Bilet valid (fără reducere) și a actului de identitate. Un părinte/tutore poate însoți un număr maxim de 4 minori cu vârsta mai mică de 14 ani. 

4.15. Accesul minorilor în incinta Festivalului este permis numai dacă aceştia sunt însoţiţi de un părinte sau persoană care exercită autoritatea părintească (tutore), care va completa si semna un Formular de participare ce reprezintă o declarație pe proprie răspundere prin care își asumă răspunderea și obligația de supraveghere a minorului precum si respectarea Regulamentului KIDS FEST 2023, care poate fi descărcat aici.  Adaugat link

4.16. Minorii cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani vor putea participa la Festival numai pe baza unei Declarații pe proprie răspundere din partea părinților/tutorilor, prin care li se permite participarea, care poate fi descărcată aici. Adaugat link

Organizatorul nu are nicio răspundere referitoare la verificarea semnăturilor părinților/tutorilor, respectiv la modalitatea de semnare a declarațiilor, aceste aspecte rămânând în răspunderea persoanelor care dau si/sau care prezintă declarațiile. 

4.18. Minorii vor primi o brățară specială care nu le va permite accesul în anumite zone şi nu vor putea cumpăra alcool sau tutun. 

4.19. Anumite produse alimentare se vor putea cumpăra numai cu acordul părintelui/tutore.

4.20. Organizatorul nu vor fi responsabili pentru niciun fel de incident sau accident care privește minorii, întreaga răspundere revenind minorilor și/sau părinților/tutorilor. 

ACTIVITATILE DESFASURATE IN CADRUL FESTIVALULUI 

4.21. Organizatorul împreună cu partenerii săi vor oferi in cadrul Festivalului KIDS FEST 2023 diverse activități dedicate copiilor, cum ar fi, dar fără a se limita la activități sportive, Skate Park, ateliere de pictura, spectacole pentru copii etc. 

4.22. Participantul Adult va fi obligat sa ia cunoștință si sa respecte regulamentul de participare a unor activități ce vor fi desfășurate in incinta Festivalului (ce vor fi afișate la fiecare locație in parte) care presupun o anumita condiție/stare fizica, mentala si medicala stabila a minorului, precum si un echipament adecvat, cum ar fi, dar fără a se limita la echipament sportiv, casca de protecție, cotiere, genunchere, încălțări adecvate etc. In acest sens, Participantul Adult va semna in acest sens Formularul de participare mentionat la art.4.15 de mai sus.

ACCESUL GRATUIT

4.23. Persoanele cu dizabilități, care comunica la data cumpărării biletelor/pachetelor de bilete, faptul ca dețin un certificat de handicap, au acces gratuit, în limita locurilor disponibile puse la dispoziție de organizator si cu obligația de a prezenta o copie a certificatului de handicap la punctele de intrare la Festival. 

4.24. Participarea la Festival se face pe proprie răspundere, inclusiv cu privire la următoarele: persoanele cu boli psihice sau fizice pentru care zonele aglomerate, zgomotele puternice, efecte speciale sonore, vizuale şi audio, reprezintă risc, își asumă întreaga răspundere pentru prejudiciile ce le-ar putea suferi prin participarea la Festival. Spectacolul poate include şi puternice efecte de lumină, care ar putea dauna copiilor sau persoanelor epileptice. 

 1. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PARTICIPANȚILOR
 • Participanții, voluntarii, partenerii și terții au dreptul de a participa la toate activitățile Festivalului pentru care au achiziționat un bilet de acces valabil sau care au acces gratuit conform termenilor definiți mai sus. 
 • Participanții, voluntarii, partenerii și terți au obligația respectării prezentului regulament pe întreaga perioadă de derulare a Festivalului și în toate locațiile de derulare a acestuia. 
 • Participanții, voluntarii, partenerii și terții nu au dreptul de a utiliza spațiul de derulare a Festivalului pentru derularea de activități ilegale sau care pun în pericol sub orice formă siguranța celorlalți participanți la Festival. 
 • Participanții, voluntarii, partenerii și terții nu au permisiunea de a distribui, modifica sau copia, de a distribui, de a expune, de a refolosi, de a reproduce, de a publica, de a crea lucrări derivate din, de a transfera, de a vinde sau folosi conținutul Festivalului sau prezentului Regulament fără acordul în scris al Organizatorului. 
 • Participanții, voluntarii, partenerii și terții nu au dreptul de a folosi spațiul de derulare a Festivalului sau orice informații derivate din acesta în scop publicitar sau comercial fără acordul prealabil al Organizatorului. 
 • Participanții, voluntarii, partenerii și terți au obligația de a comunica imediat reprezentanților Organizatorului sau echipei de securitate orice situație despre care au motive întemeiate să o raporteze ca un pericol pentru securitatea celorlalți participanți pe perioada și în perimetrul de derulare a Festivalului. 
 • Participanții, voluntarii, partenerii și terții au obligația de a coopera cu Organizatorul și reprezentanții serviciilor de securitate și sănătate, cu autoritățile competente, cu voluntarii pentru a asigura buna desfășurare a Festivalului, pentru evitarea situațiilor care ar putea pune în pericol securitatea participanților sau pentru a remedia astfel de situații în cel mai scurt timp posibil.
 • Participanții, voluntarii, partenerii și terții au obligația de a respecta regulile de curățenie impuse de Organizator, cum ar fi de exemplu dar fără a se limita la: in incinta Festivalului sa nu se arunce pe jos peturi de plastic, hârtie, țigări etc. si sa se utilizeze spatiile special amenajate pentru aruncarea gunoaielor.
 • Participanții, voluntarii, partenerii și terții au obligația să respecte legile în vigoare privind fumatul în spațiile închise (ex. corturi, toalete), fumatul în orice spații închise (ex. corturi, toalete) ale Festivalului este strict interzis. 

6.    DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ORGANIZATORULUI 

 • Organizatorul are dreptul de a modifica, completa, retrage, temporar sau permanent prezentul Regulament cu sau fără notificare prealabilă a utilizatorilor, potențialilor utilizatori sau a oricărei terțe persoane. Toate schimbările intră în vigoare o dată cu publicarea lor pe website-ul www.kidsfestro.ro 
 • Organizatorul poate investiga orice acțiune susceptibilă de a încălca prezentul Regulament și de a emite avertismente, de a suspenda, restricționa sau partaja accesul la Festival al oricărui participant, voluntar, partener sau orice altă terță persoană prezentă în incita Festivalului pe perioada de derulare a acestuia. 
 • Organizatorul nu își asumă responsabilitatea asupra obiectelor pe care participanții, voluntarii, partenerii și terți le introduc în perimetrul Festivalului în perioada de derulare a acestuia. 
 • Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica Participanții, prin sondaj sau ca urmare a unor suspiciuni identificate de echipa de Organizare și/ sau echipa de pază și protecție și de a confisca orice obiecte interzise identificate. În cazul producerii unor incidente ca urmare a deținerii unora dintre obiectele anterior amintite, deținătorii acestora își asumă în exclusivitate responsabilitatea pentru acestea. 
 • Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru bunurile participanților, pentru pierderea, deteriorarea sau furtului acestora.
 • Organizatorul nu răspunde pentru pierderea, furtul sau deteriorarea biletelor achiziționate, acestea fiind în responsabilitatea participanților/ cumpărătorilor. 
 • Organizatorul nu își asumă responsabilitatea asupra conținutului/produselor/bunurilor oferite de partenerii Festivalului pe perioada și perimetrul de derulare a Festivalului.

7.    REGULI DE CONDUITĂ 

7.1. Participanții la Festival sunt încurajați să facă dovada unui comportament adecvat pentru evenimentele publice.

7.2. Participanții la Festival au obligația să se abțină de la orice acțiuni, declarații sau comportamente de natură a pune în pericol viața, sănătatea sau integritatea fizică a lor sau a celorlalte persoane participante la Festival. 

7.3. Este interzisă orice formă de comercializare sau de derulare a unor campanii publicitare în perimetru Festivalului fără permisiunea scrisă prealabilă a Organizatorului. 

7.4. Este interzisă orice fel de demonstrație sau manifestare de orice natură care nu are legătură cu Festivalul și Organizatorul și care nu a fost aprobată în prealabil în scris de Organizator. 

7.5. Vânzarea produselor alcoolice se derulează în condițiile legii, și nici un fel de astfel de băuturi nu pot fi oferite minorilor sub 18 ani și/sau persoanelor în stare de ebrietate de către Partenerii Comerciali ai Organizatorului din cadrul Festivalului. 

7.6. Utilizarea substanțelor calificate în baza legii aplicabile ca droguri este interzisă pe perimetrul Festivalului și se pedepsește conform legii. 

7.7. Participanții înțeleg și acceptă în mod expres că în virtutea participării lor la Festival, vor coopera pe deplin cu Organizatorul, Partenerii Comerciali ai acestora, voluntarii, echipa tehnică, reprezentanții serviciilor de pază și prim ajutor, precum și orice alte autorități publice sau private implicate în organizarea Festivalului și vor respecta instrucțiunile acestora în cadrul Festivalului, în cazul unor situații de urgență sau când alte circumstanțe o impun. 

7.8. Participanții se obligă să plătească toate produsele și serviciile pe care le consumă și le achiziționează pe perioada Festivalului în perimetrul de derulare a acestuia. Participanții vor efectua plata produselor și serviciilor pentru care se percepe plată utilizând metodele de plată oferite de Organizator sau Partenerii Comerciali ai acestuia. 

7.9. Toţi participanţii trebuie să respecte regulile sociale, legile şi cele enumerate în acest Regulament. Participanţilor nu le este permis să desfăşoare orice fel de activităţi ar putea să pună în pericol sau să afecteze în orice mod siguranţa sau drepturile celorlalţi participanţi. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele prejudicii (materiale sau fizice) cauzate prin nerespectarea Regulamentului şi va putea solicita despăgubiri persoanelor vinovate de încălcarea acestuia. Participanţii sunt obligaţi să nu distrugă bunurile aflate în incinta și în împrejurimile locației in care se desfășoară Festivalul.   

7.10. Pe perioada Festivalului, Organizatorul, partenerii Organizatorului sau presa acreditată au dreptul de a înregistra şi fotografia evenimentul. Participanţii iau la cunoştinţă că există posibilitatea de a apărea în astfel de materiale, fără a putea emite pretenţii asupra drepturilor cu privire la respectivele materiale. Organizatorul are dreptul de a folosi aceste materiale, de a le publica pe diverse canale de social media online (ex. Facebook, Instagram, Youtube etc.) si offline şi de a le utiliza în campanii publicitare fără a compensa în vreun fel Participantul. Participanţii au dreptul să filmeze şi să fotografieze zonele în care au acces, însă vor folosi aceste material exclusiv pentru vizionare proprie. Orice distribuire către public, gratuită sau oneroasă a materialelor filmate este interzisă. Există excepții în care managementul artiștilor interzic filmatul și fotografiatul. În aceste situații, Organizatorul va anunța pe paginile de social media proprii prin care va promova Festivalul că filmatul și fotografiatul în timpul anumitor concerte este strict interzis. 

7.11 Este strict interzisă ridicare de drone deasupra Festivalului

7.12. Participanţii iau la cunoştinţă că în incinta Festivalului este interzisă orice activitate comercială sau de publicitate fără acordul scris al Organizatorului. 

7.13. Este interzisă aprinderea focului (amenajare de focuri, foc deschis, artificii etc.) şi a materialelor inflamabile pe întreg perimetrul Festivalului sau în aproprierea acestuia și în zona de camping.

7.14. Accesul în interiorul Campusului Universitatii Politehnica şi a tuturor construcțiilor cu excepţia celor special amenajate pentru desfăşurarea Festivalului este interzis. 

7.15. Participanţii sunt obligaţi ca în incinta Festivalului, să respecte şi să nu distrugă spațiile înconjurătoare şi Campusul Universitatii, incluzând construcțiile de orice fel, porțile, anexele, grădinile şi spaţiile verzi aferente. 

OBIECTE PIERDUTE 

7.17. Obiectele pierdute trebuie aduse la zona de Lost & Found (care va fi marcată într-o zonă specială). Proprietarii le pot recupera urmând o procedură a Organizatorului care constă în identificarea persoanei şi a obiectului pierdut. După eveniment, Organizatorul vor păstra obiectele nerecuperate pentru o perioadă de 10 zile de la momentul predării către zona de Lost & Found şi va încerca returnarea lor către proprietari.

 1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

8.1. Organizatorul Festivalului pot procesa următoarele date cu caracter personal ale participanților, voluntarilor, partenerilor și terților care interacționează cu Festivalul conform Politicii de Confidențialitate care este afișată pe website-ul www.kidsfestro.ro, ce poate fi accesata aici. Adaugat link

8.2. În cazul în care datele cu caracter personal care au fost prelucrate în temeiul prezentului Regulament și a legislației în vigoare suferă modificări sau în cazul în care posesorii acestor date constată că datele pe care le deținem cu privire la ei sunt eronate, aceștia pot solicita modificarea acestora prin transmiterea unei scrisori datate și semnate la adresa de email office@kidsfestro.ro sau prin servicii poștale la adresa: KIDS FEST S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Turnu Măgurele nr.5, bl.C1B, sc.5, et.6, sector 1. 

8.3. Dacă persoana care contactează Organizatorul nu este mulțumită de răspunsul primit din partea acestora, aceasta se poate adresa către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru, nr. 28 – 39, București. 

 1. DREPTURI INTELECTUALE 

9.1. Conținutul, activitățile, conceptele artistice și organizatorice, spectacolele, procedurile de lucru interne și alte asemenea (informații, date, imagini, texte, simboluri, grafică, elemente de web design, programe și alte asemenea) sunt proprietatea Organizatorului și sunt protejate de legile in vigoare privind protecția drepturilor de autor. 

9.1. Folosirea oricăror elemente menționate anterior, precum și orice alte elemente similare și care pot fi asimilate drepturilor de autor, fără obținerea unui acord prealabil în scris din partea Organizatorului se pedepsește conform legii. 

9.3. Reproducerea totală sau parțială, modificarea, transferul, distribuirea, republicarea, copierea în parte sau totală a conținutului evenimentului nu este permisă fără acordul anterior în scris al Organizatorului. 

9.4. Datele cu caracter personal fac excepție de la cele de mai sus fiind tratate în mod distinct în conținutul prezentului document.  

 1. ÎNREGISTRAREA FOTO VIDEO A FESTIVALULUI

10.1. Organizatorul își rezervă dreptul exclusiv asupra imaginilor foto-video din cadrul întregului Festival. 

10.2. Participanții înțeleg și acceptă că Organizatorul, Partenerii Comerciali, furnizorii autorizați ai Organizatorului, membrii presei și alți Terți autorizați de Organizatori pot realiza înregistrări audio, video și foto ale Festivalului. 

10.3. Organizatorul poate utiliza imagini foto și video, efectuate atât de proprii angajați, de furnizorii săi de servicii, de Partenerii Comerciali și alți terți autorizați în diverse materiale realizate cu ocazia Festivalului. 

10.4. Participanții în virtutea participării lor la Festival, acordă Organizatorului precum și tuturor celor autorizați de acesta permisiunea expresă pentru înregistrarea și publicarea imaginii, înfățișării și acțiunilor din cadrul Festivalului pe perimetrul de derulare a acestuia. 

10.5. Organizatorul și terții autorizați de acesta au dreptul nerestricționat de a utiliza, copia, publica, face publice, difuza și distribui în special în scopul promovării Festivalului, dar nu numai, înregistrările, imaginile și fotografiile realizate cu participanții la Festival, fără a fi necesar sa i le plătească acestora din urmă vreo remunerație pentru utilizarea acestora. 

10.6. Organizatorul își rezervă dreptul de a înregistra direct sau prin terți autorizați Festivalul, concertele, programele și activitățile, de a copia, de a distribui, de a difuza sau de a face publice în orice mod și prin mijloace de transmitere a datelor sau prin mijloace electronice, inclusiv pentru promovarea Festivalului. 

10.7. Participanții nu au dreptul, în limita prevederilor legale, să ridice pretenții financiare sau de orice altă natură împotriva Organizatorului în legătură cu înregistrările foto – video și publicarea lor conform celor prevăzute în prezentul Regulament. 

10.8. Participanții au dreptul să realizeze înregistrări audio/ foto/ video ale Festivalului pentru a fi utilizate numai în scop personal. Participanții nu au dreptul de comercializare a imaginilor/ înregistrărilor foto – video din cadrul Festivalului fără acordul prealabil al Organizatorului. 

 1. SUGESTII SI RECLAMATII 
 1. Participanții, voluntarii, partenerii și terți pot transmite în orice moment sugestii sau reclamații Organizatorului printr-un email la adresa: office@kidsfestro.ro.
 1. LITIGII 

12.1. Prezentul Regulament, precum și orice litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele acestuia sau din participarea la eveniment, vor fi soluționate de Participanți, Voluntari, Parteneri, Terți și Organizatori pe cale amiabilă.

12.2. În cazul în care acest lucru nu este posibil, soluționarea conflictelor este de competența instanțelor române din localitatea în care Organizatorul își are sediul social. 

12.3. Prin participarea la KIDS FEST 2023 sau prin accesarea canalelor de comunicare marca KIDS FEST, în special website-ul www.kidsfestro.ro utilizatorii confirmă că au citit, înțeles și acceptat prezentul Regulament. 

 1. LIMITE DE RESPONSABILITATE 

13.1. Utilizatorii înțeleg și sunt de acord că participă la KIDS FEST 2023 pe riscul propriu. Organizatorul, colaboratorii, partenerii și partenerii comerciali ai Organizatorului nu pot să fie făcuți responsabili pentru daune directe sau indirecte rezultate din accesul în perimetrul Festivalului sau utilizarea serviciilor puse la dispoziție în perimetrul acestuia precum, dar nelimitându-se la: prejudiciu material, pierderea de date sau de programe, prejudiciu financiar, vătămare etc. 

13.2. Utilizatorii înțeleg și sunt de acord că, conținutul Festivalului este prezentat fără nici o garanție de orice natură. 

13.3. Informațiile asupra evenimentelor, activităților (inclusiv cele sportive), atelierelor, spectacolelor, manifestărilor artistice organizate, găzduite sau promovate de Organizator sunt oferite numai cu titlu informativ și nu trebuie privite ca o ofertă contractuală a serviciilor oferite de organizatori.

13.4. Organizatorul depune eforturi pentru ca informațiile prezentate pe website, pe canalele de social media, în presă și prin alte mijloace de informare publică să fie corecte și actualizate. Dacă sunt semnalate eventuale erori, Organizatorul va încerca corectarea acestora, în cel mai scurt timp.

13.5. Organizatorul garantează accesul şi utilizarea serviciilor din locație oricărui Participant care are un bilet valid. Datele de desfăşurare ale Festivalului pot fi modificate unilateral de Organizator în caz de forţă majoră sau caz fortuit. Data Festivalului nu va fi schimbată în cazul unor condiţii meteorologice minore (ploi, zile înnorate, etc.). 

13.6. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica orele anumitor activități din cadrul Festivalului. Participantul nu are dreptul de a cere despăgubiri în cazul acestor modificări. 

13.7. Participantul nu are niciun temei legal pentru a se îndrepta împotriva Organizatorului în cazul modificării programului a anumitor activități din cadrul Festivalului. 

13.8. Organizatorul exclude asumarea responsabilitatii pentru stricăciuni petrecute în incinta Festivalului care nu au fost cauză a unei organizări defectuoase sau neglijențe.

13.9. După ce Participantul a primit brăţara, Organizatorul nu mai este responsabil pentru integritatea acesteia. Participantul nu are dreptul de a cere despăgubiri datorită pierderii sau distrugerii brăţării. 

13.10. Organizatorul nu este responsabil pentru acţiuni ce se petrec în afara perimetrului Festivalului.  

 1. SECURITATE 

14.1. În incinta Festivalului Organizatorul asigură securitatea printr-un partener calificat şi acreditat să facă acest lucru. În timpul evenimentului, participanţii sunt obligaţi să respecte agenţii de securitate, să colaboreze cu aceştia şi să le respecte instrucţiunile în caz de urgenţă.

14.2. În caz de incidente de violență sau de punere în pericol a integrității corporale a altor persoane, personalul care asigură securitatea va putea decide evacuarea persoanelor implicate din incinta în care se desfașoară Festivalul. 

 1. PRIM AJUTOR

15.1. Pe perimetrul Festivalului vor exista zone de prim ajutor, în caz de nevoie.

 1. SERVICII SI PRODUSE. ACTIVITATI DESFASURATE IN CADRUL FESTIVALULUI
 1. În timpul Festivalului, produsele, serviciile si diferite activități sunt disponibile în locuri special amenajate (de ex. cum ar fi, dar fără a se limita la bar, food court, ateliere, activități sportive, Aventura Park etc.). 
 2. Participanții se angajează să folosească ca modalități de plată pentru achiziționarea acestora doar metodele și instrumentele de plată acceptate de Organizator şi partenerii acestora, respectiv prin utilizarea cardurilor distribuite de către Organizator la intrarea in incinta Festivalului, carduri care vor putea fi alimentate cu orice limita de bani la punctele dedicate ale Organizatorului. 
 3. In cazul in care vor exista situații in care suma de bani cu care a fost alimentat cardul distribuit de Organizator nu va fi cheltuita in cadrul Festivalului, restul de bani rămas de necheltuit va putea fi recuperat la ieșirea din locația Festivalului.
 1. SANCŢIUNI 

17.1. Organizatorul are dreptul, cu efect imediat, de a interzice accesul unui Participant în incinta Festivalului total sau parțial, sau de a invita Participantul să părăsească incinta acestuia, în cazul încălcării prezentului Regulament sau a unei legi în vigoare din România. 

17.2. În acest caz Participantul nu are dreptul de a cere despăgubiri de la Organizator. 

17.3. Organizatorul va redirecționa cazurile de bilete false către organele penale, pentru începerea cercetării. 

 1. CAZURI DE FORTA MAJORA 

18.1. În caz de război, revoltă, atac terorist, demonstrații, embargo economic, accident, incendiu, dezastru natural, cutremur, inundație, scurtcircuit major, epidemii, rezoluții oficiale sau alte cazuri ce nu pot prevăzute sau nu pot fi controlate de Organizatori sau de Participant, niciuna dintre părți nu este obligată să respecte obligațiile din prezentul Regulament.