Kids Fest

 1. INTRODUCERE 

Website-ul www.kidsfestro.ro este operat de KIDS FEST S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Turnu Măgurele nr.5, bl.C1B, sc.5, et.6, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J40/22622/2021, CUI 45407030, în calitate de operator de date cu caracter personal („Operator” sau „KIDS FEST” sau „noi”)

(denumită in continuare „KidsFest”)

Prezentul document stabilește termenii si condițiile de utilizare ale website-ului www.kidsfestro.ro (denumit in continuare „Website”) si condițiile de achiziționare ale produselor, serviciilor si biletelor puse in vânzare prin intermediul acestui website www.kidsfestro.ro (denumite in continuare „Termeni si Condiții”).

Politica de retur, Politica de Confidențialitate, Politica privind modulele cookie www.kidsfestro.ro, precum si orice alte documente la care se face referire in cuprinsul acestui document, fac parte din Termeni si Condiții. Prin utilizarea Website-ului si prin achiziționarea produselor, serviciilor si biletelor puse in vânzare de de KidsFest acceptați Termenii si Condițiile detaliate mai jos, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora. Prin acceptarea Termenilor si Condițiile, sunteți, de asemenea, de acord cu Politica de retur, Politica de Confidențialitate, Politica privind modulele cookie www.kidsfestro.ro, precum si cu toate celelalte documente menționate in cuprinsul prezentului document. 

Prin acceptarea Termeni si Condiții (prin bifarea căsuței „Accept Termenii si Condițiile”), Clientul este de acord că: (i) în cazul în care Clientul este o persoană fizică, acționează în nume propriu și nu reprezintă nicio altă persoană, iar dacă este reprezentantul unei persoane juridice, acționează în limitele împuternicirii ce i-a fost acordate; (ii) Clientul va furniza informații corecte și complete în vederea utilizării Website-ului; (iii) Clientul nu va utiliza Website-ul pentru a reproduce, duplica, copia, vinde, revinde, distribui, publica sau exploata, în niciun scop comercial, software-ul, conținutul, ofertele, produsele (biletele) sau serviciile furnizate de către KidsFest sau partenerii acestuia sau obținute prin intermediul Website-ului fără să obțină consimțământul expres, prealabil și scris al KidsFest. Această restricție include orice încercare de a încorpora orice informație de pe Website în orice alt catalog, produs sau serviciu; (iv) Clientul nu va utiliza Website-ul în niciun mod care ar putea să afecteze în mod negativ disponibilitatea resurselor sale sau utilizarea sa de către alți Clienți sau în orice mod care ar putea defecta, dezactiva, supraîncărca sau deteriora serverele sau rețelele KidsFest sau ale unor terțe persoane; și că (vii) Clientul nu va utiliza Website-ul în orice scop care este ilegal sau interzis prin aceste Termene și Condiții sau prin alte politici relevante.

Dacă nu sunteți de acord cu Termeni si Condițiile, vă rugăm să nu utilizați acest Website.

Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii si Condițiile înainte de a utiliza acest Website si efectua orice comandă prin intermediul acestuia.

KidsFest își rezerva dreptul de a modifica in orice moment Termenii si Condițiile, fără o notificare prealabilă. KidsFest isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a adăuga noi reguli si restricții in ceea ce privește conținutul Website-ului, in orice moment, fără o notificare prealabilă. KidsFest, își rezerva dreptul de a modifica si/sau actualiza orice serviciu sau drept de utilizare al oricărui serviciu, in orice moment, fără o notificare prealabilă. Ultima actualizare a Termenilor si Condițiilor a fost efectuata in data de 25.04.2022.

Orice modificări aduse Termenilor si Condițiilor vor intra in vigoare numai pentru comenzile noi, înregistrate după publicarea modificărilor respective pe acest Website. Astfel, vă rugăm să verificați secțiunea aferentă Termenilor si Condițiilor, înainte de fiecare comandă, pentru ca este posibil să fi intervenit modificări de la ultima vizită. 

Dacă aveți orice întrebări cu privire la Termeni si Condiții, vă rugăm să ne contactați prin modalitățile menționate mai sus. 

 1. DEFINTII SI TERMENI

KidsFest – este denumirea comercială a societății KIDSFEST S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Str. Turnu Măgurele nr.5, bl.C1B, sc.5, et.6, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J40/22622/2021, CUI 45407030.

Client – poate fi orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridică care accesează Conținutul Website-ului www.kidsfestro.ro, prin orice canal de comunicare pus la dispoziție de Vânzător (electronic, telefonic, verbal etc.).

Comanda – reprezintă solicitarea electronica transmisă de Cumpărător Vânzătorului, prin intermediul Website-ului www.kidsfestro.ro si prin parcurgerea etapelor tehnice necesare comenzii, in vederea achiziționării de Produse, Servicii, Bilete comercializate online, in condițiile prevăzute de Termeni si Condiții, de către Vânzător.

Cumpărător – poate fi orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridică sau orice entitate juridică care efectuează o Comandă in Website-ul www.kidsfestro.ro.

Comunicări Comerciale – reprezintă orice formă de comunicare (de ex. e-mail, SMS, telefonic, notificări de tip mobile push sau webpush) destinată să promoveze, direct sau indirect, Produsele, Serviciile si Biletele sau produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții, cercetări de piață si sondaje de opinie. 

Contract de vânzare – reprezintă contractul in temeiul căruia Vânzătorul transferă sau se angajează să transfere proprietatea asupra unor Produse, Servicii, Bilete către Cumpărător, iar Cumpărătorul plătește sau se angajează să plătească prețul acestora.

Contract la distanță –  reprezintă contractul la distanță încheiat între Cumpărător, in conformitate cu Termenii si Condițiile expres acceptate de acesta, si Vânzător, in cadrul sistemului de vânzări sau de prestare de servicii la distanta organizat, fără prezența simultană a Vânzătorului si Cumpărătorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau mai multe mijloace de comunicare la distantă, pana la si inclusiv în momentul în care Contractul este încheiat.

Conținut – reprezintă (1) toate informațiile afișate pe Website-ul www.kidsfestro.ro care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic; (2) conținutul oricărui e-mail transmis Cumpărătorului de către Vânzător prin mijloace electronice si/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil; (3) orice informație comunicată Cumpărătorului, prin orice mijloc de comunicare de către un angajat sau partener al Vânzătorului utilizând informațiile de contact oferite de Cumpărător; (4) informații legate de Produsele si/sau Serviciile si/sau Biletele si/sau preturile/tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă; (5) date referitoare la Vânzător sau alte date privilegiate ale acesteia.

Document – reprezintă Termenii si Condițiile prezentate. Prin accesarea si utilizarea Website-ului, Clientul ia cunoștință de si accepta Termenii si Condițiile, precum si celelalte politici relevante pentru Website.  

Produse si servicii – reprezintă orice bilet sau serviciu sau bilet listat pe Website, inclusiv biletele si serviciile menționate in Comandă, care urmează a fi furnizate de Vânzător Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

Secțiune – reprezintă o secțiune pe Website-ul www.kidsfestro.ro

Tranzacție – reprezintă încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Produs si/sau Serviciu si/sau Bilet de către Vânzător Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de plăți agreat de Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare a Produsului si/sau Serviciului si/sau Biletului.

Utilizator – poate fi orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridică care accesează Website-ul, in scopuri private sau profesionale si care a acceptat Termenii si Condițiile prezentului Website.

Vânzător – KidsFest care vinde produse si servicii prin intermediul Website-ului www.kidsfestro.ro 

Website – magazinul online găzduit la adresa web www.kidsfestro.ro si subdomeniile acestuia.

 1. CONTRACT

3.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Website, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (e-mail sau telefonic) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

3.2. Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare si nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail), telefonic sau SMS.

3.3. Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezerva dreptul de a limita/modifica numărul de bilete per Comanda (utilizate pentru efectuarea Comenzii) in funcție de tipul produsului. Totodată, Vânzătorul își rezerva dreptul de a anula orice Comanda suspicioasă ce ar putea fi urmată de revânzarea biletelor achiziționate. 

3.4. In cazul in care cantitatea Produselor (Biletelor) din Comandă va fi limitată/modificată, Vânzătorul va anunța Cumpărătorul pe adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii. 

3.5. Contractul se consideră încheiat intre Vânzător si Cumpărător in momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice si/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii in cazul livrării Biletelor in format electronic prin e-mail. 

3.6. Facturile care confirma achiziția Biletelor si/sau Serviciilor de către Cumpărător vor fi emise in format electronic si transmise la adresa de email specificata de Cumpărător la plasarea Comenzii pe Website, in cazul in care acesta solicită emiterea facturii. 

 1. POLITICA DE VANZARE ONLINE

4.1. KidsFest permite oricărui Utilizator/Cumpărător accesul in vederea plasării unei Comenzi.

4.2. KidsFest poate publica pe Website informații despre Produse/Servicii/Bilete/promoții practicate de către acesta, într-o anumita perioada de timp si in limita stocului disponibil.

4.3. Toate informațiile folosite pentru descrierea Produselor/Serviciilor/Biletelor disponibile pe Website nu reprezintă o obligație contractuala din partea Vânzătorului, aceasta fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

4.4. Toate preturile Produselor/Serviciilor/Biletelor afișate pe Website sunt exprimate in lei si includ TVA, precum si toate taxele aferente. 

4.5. KidsFest oferă spre vânzare Bilete, in schimbul achitării acestora prin următorul mijloc de plată: plata online cu un card bancar de debit sau credit prin intermediul procesatorului de plăți agreat de Vânzător.

4.6. In cazul plăților online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut răspunzător pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar fără a se limita la comisioane bancare de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului de debit sau de credit a Cumpărătorului, in cazul in care moneda de emitere a cardului diferă de RON. 

4.7. Biletele comandate sau achitate prin intermediul Website-ului vor fi transmise prin posta electronica (e-mail) in cazul Biletelor emise in format electronic.

4.8. In cazul unui volum mare de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei rețele de internet, Vânzătorul își rezerva dreptul de a cere Utilizatorilor sau Cumpărătorilor introducerea manuala a codurilor de validare de tip captcha, in vederea protejării informațiilor din cadrul Website-ului.

4.9. COMANDA ONLINE

4.9.1. Pasul 1: Adaugă Biletele dorite in coșul de cumpărături prin selectarea butonului “Adaugă in cos.” Poți adaugă in cos mai multe bilete, din categorii diferite.

 1. Pasul 2: Verifică-ți comanda

După adăugarea fiecărui bilet, ești direcționat automat in coșul de cumpărături, aici poți să revezi lista Biletelor selectate, să actualizezi cantitatea sau să renunți la unul sau toate Biletele selectate.

 1. Pasul 3: Detalii de facturare si livrare comandă

După adăugarea Biletelor dorite in cos, trebuie sa completezi datele tale in calitate de client cumpărător [nume, prenume, adresa de e-mail, nr. de telefon], sa completezi vârsta copiilor minori pentru care s-au achiziționat Biletele, sa completezi detaliile de facturare (in cazul in care doriți emiterea unei facturi), 

Nu uita sa citești Termenii si Condițiile si sa bifezi căsuța “Prin trimiterea comenzii accept Termenii și Condițiile KidsFest” înainte de a trimite comanda.

Pasul final pentru trimiterea comenzii este butonul “Trimit comanda”. La scurt timp după apăsarea acestui buton vei primi un e-mail prin care se confirma înregistrarea comenzii.

 1. Pasul 4: Salvarea datelor

După fiecare comanda plasata, datele de livrare sunt salvate pentru a putea fi folosite ulterior.

Vânzătorul  poate anula în mod unilateral Comanda efectuată de către Client,  fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

 • neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului, a tranzacției, în cazul de plății online;
 • invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Vânzător , în cazul plății online;
 • datele furnizate de către Client pe Website sunt incomplete sau incorecte;
 • activitatea Clientului pe Website poate și/sau produce daune de orice natură de partea Vânzătorului;
 • realizarea a mai mult de două livrări consecutive eșuate;
 • în situația apariției unei tranzacții suspecte sau declarată ca suspectă de către o autoritate, instituție, unitate bancară său persoana în drept;
 • pentru alte motive obiective. 
 1. COMANDA 

5.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Website, prin adăugarea Biletelor in coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una din modalitățile de plata menționate pe Website. Adăugarea unui Bilet in coșul de cumpărături, fără urmarea pașilor de finalizare a Comenzii, nu reprezintă înregistrarea Comenzii si implicit nici rezervarea automata a Biletului.

5.2. In momentul finalizării Comenzii, Cumpărătorul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete si adevărate la data plasării Comenzii.

5.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte ca Vânzătorul il poate contacta, prin orice mijloc de comunicare disponibil (ex. email sau nr.de telefon) agreat de Vânzător, in situația in care este necesara contactarea Cumpărătorului.

5.4. Vânzătorul poate anula Comanda finalizata de Cumpărător, in urma unei notificări prealabile transmisa Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a celor două părți, Vânzător si Cumpărător, sau fără ca vreuna din cele două părți să poată pretinde daune-interese una față de cealaltă, in următoarele cazuri:

5.4.1. neacceptarea de către banca emitenta a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, in cazul plății online;

5.4.2. invalidarea tranzacției de către procesatorul de plăți agreat de Vânzător, in cazul plății online;

5.4.3. datele furnizate de Cumpărător sunt incomplete si/sau incorecte.

6. DREPTUL DE RETRAGERE DIN CONTRACT PENTRU BILETE 

6.1. KidsFest vinde bilete pentru spectacole si evenimente care se incadreaza in activitati si servicii; drept urmare, in conformitate cu prevederile art.16 lit.l) din OUG nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, pentru vanzarea de bilete pentru spectacole sau evenimente, cumparatorii nu isi pot exercita dreptul de retragere din contractele de vanzare-cumparare al biletelor incheiate la distanta sau in afara spatiilor comerciale, in cazul in care cumparatorul a efectuat o comanda sau din contractele de vanzare-cumparare al biletelor executate la distanta sau in afara spatiilor comerciale, in termenul de 14 zile calendaristice de la data intrarii in posesia biletelor, prevazut de legislatia in vigoare.

6.2. Nu se accepta returnarea biletelor si/sau solicitarea rambursarii contravalorii acestora pentru biletele comandate, achitate, livrate si valabile pentru un spectacol sau eveniment care se va desfasura conform programului anuntat (data si ora), locatie si artisti participanti si/sau nu a avut anuntata nicio modificare privind programul initial (data si ora), schimbare locatie sau modificare/retragere artisti anuntati initial ca si participanti la spectacol/eveniment.

RETUR BILETE SI RAMBURSARE CONTRAVALOARE BILETE IN CAZUL AMANARII/ANULARII SPECTACOLULUI/EVENIMENTULUI

6.3. In cazul amânării (data si/sau ora), schimbare locație sau modificare program/artiști participanți sau in cazul anularii unui spectacol/eveniment se aplica regulile menționate in secțiunea de mai intitulata „Retur bilete”.

6.4. KidsFest va înștiința prin afișarea pe www.kidsfestro.ro si/sau prin e-mail toti clientii despre conditiile de returnare a biletelor si de recuperare a contravalorii acestora. Biletele se vor putea returna la sediul Organizatorului in locațiile KidsFest specificate punctual, precum si perioadele de timp pentru returnarea biletelor.

RETUR BILETE

6.5. Un bilet cumpărat la un eveniment/spectacol care va avea loc nu mai poate fi returnat.

6.6. Un bilet cumpărat la (1) un eveniment/spectacol care a fost amânat (ca data și/sau ca ora) sau căruia i s-a modificat locația sau a avut modificări de program/artiști (retragerea unui artist fata de cei anunțați inițial) sau (2) un eveniment/spectacol care a fost anulat, se poate returna in următoarele condiții pentru Biletele emise in format electronic (bilete achitate online și primite via e-mail): se va trimite o solicitare de retur pe adresa de e-mail [email protected], contravaloarea biletului emis in format electronic se va restitui in contul din care a fost achitat, in 14 zile lucrătoare după data la care evenimentul va avea loc.

7. MODALITATEA DE PLATA. FACTURARE

7.1. KidsFest oferă spre vânzare Bilete utilizatorilor neînregistrați pe Website, in schimbul achitării acestora prin următoarele mijloace de plată: (1) plata online cu un card bancar de debit sau credit prin intermediul procesatorului de plăți agreat de Vânzător sau (2) virament bancar in conturile bancare ale Vânzătorului numai in cazul grupurilor de copii organizate de copii de către instituțiile de învățământ. 

7.2. Plata online cu un card bancar de debit sau credit

7.2.1. Daca aveți cardul salvat in contul de utilizator, trebuie sa urmați pasii următori: 

 • selectați cardul din metodele de plata disponibile si 
 • apasă butonul Trimite comanda. Plata se efectuează automat. 

7.2.2. Daca aveți un card bancar de debit sau credit pe care încă nu l-ai salvat in contul de utilizator:

 • Selectează metoda de plata Card de credit sau de debit
 • Apasă butonul Trimite comanda si vei fi redirecționat in website-ul procesatorului de plăți, unde veți urma toate instrucțiunile afișate pentru efectuarea plății. 

7.2.3. Tranzacția urmează sa fie confirmata prin e-mail. In cazul in care plata nu se confirma, veți primi un mesaj de reîncercare. Daca alegeți sa salvezi cardul, la următoarea comandă îl veți putea selecta fără a mai fi nevoie sa introduceți toate datele.

7.2.4. Pentru a creste securitatea plăților online, in acord cu ultimele reglementari UE, începând cu 14 septembrie 2020, băncile din Romania vor introduce treptat un nou factor de autentificare. Acest element nou de autentificare iți poate fi solicitat in procesul de autorizare a plății, alături de codul 3D Secure pe care îl primești prin SMS. Cardurile acceptate sunt cele emise sub siglele VISA (Classic si Electron) si MASTERCARD (inclusiv Maestro, daca au cod VV2/CVC2).

7.2.5. In cazul in care cardul dvs. este asociat unui cont in alta moneda decât RON, tranzacțiile se efectuează in lei, la cursul de schimb al băncii emitente pentru cardul respectiv.

Procesarea datelor de card se face exclusiv prin intermediul plata procesatorului de plăți. KidsFest nu solicită si nu stochează detalii referitoare la cardul bancar de credit sau de debit al dvs.

7.3. Virament bancar prin ordin de plata in conturile bancare ale Vânzătorului 

Acest tip de plata se poate utiliza numai in cazul grupurilor de copii organizate de copii/scoli si se va efectua numai in baza facturii proforme emisa de KidsFest pe adresa de e-mail comunicata de client. Emiterea biletelor se face după confirmarea platii proformei emise in contul specificat in document. 

8. TRANSFERUL PROPRIETATII BILETELOR

Proprietatea asupra Biletelor va fi transferata după efectuarea plății din partea Cumpărătorului in locația indicata in Comanda; înțelegând prin livrare confirmarea/dovada de primire a biletelor emise electronic prin posta electronica (e-mail).

9. CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA

Vânzătorul poate cesiona si/sau subcontracta o terță parte pentru Servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil fata de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

10. CONFIDENTIALITATE

10.1. KidsFest va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natura pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar in condițiile menționate in Termeni si Condiții.

10.2. Nicio declarație publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comanda/Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

10.3. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat si irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite si distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul sa poată utiliza liber, in interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul Website-ului. 

10.4. KidsFest nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, daca legislația in vigoare nu prevede alte specificări in acest sens.

11. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Politica de Confidențialitate poate fi consultata aici. Politica de Cookies poate fi consultata aici.

12. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA

12.1. Conținutul, astfel cum este definit in preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text si/sau conținut multimedia prezentate pe Website, sunt proprietatea exclusiva a KidsFest, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute in acest sens in mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare si/sau publicare).

12.2. Clientului/Cumpărătorului/Utilizatorului nu ii este permisa copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea si/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut in orice alt context decât cel original intenționat de KidsFest, includerea oricărui Conținut in afara Website-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifica dreptul de autor al KidsFest asupra Conținutului precum si participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al KidsFest.

12.3. Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul poate copia, transfera si/sau utiliza Conținutul numai in scopuri personale sau non-comerciale, numai in cazul in care acestea nu intra in conflict cu prevederile Documentului.

12.4. Este interzisa orice utilizare a Conținutului in alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, in cazul in care acesta exista.

13. COMUNICARI COMERCIALE

13.1. Utilizatorul sau Clientul are dreptul de a-și exprima sau nu acordul cu privire la primirea de newslettere și/sau alerte din partea Vânzătorului. 

12.2. Datele preluate de la Utilizator sau Client în scopul expedierii newslettere-lor și/sau alertelor, pot și vor fi folosite de către Vânzător și Partenerii săi în limitele Politicii de Confidențialitate.

12.3. Renunțarea la primirea newslettere-lor și/sau alertelor de către Utilizator sau Client se poate face în orice moment:

 • folosind legătura special destinată din cadrul oricăror newslettere și/sau alerte primite;
 • prin contactarea Vânzătorului, conform cu informațiile de contactare, și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese. 

12.4. Renunțarea la primirea newslettere-lor și/sau alertelor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru documentul Termeni si Conditii. 

12.5. Vânzătorul își rezervă dreptul de a selecționa persoanele cărora le va trimite newslettere și/sau alerte cât și dreptul de a elimina din baza sa de date orice Utilizator sau Client care și-a exprimat anterior consimțământul de a primi newslettere și/sau alerte, fără nici un angajament ulterior din partea Vânzătorului, sau a vreunei notificări prealabile a acestuia. 

12.6. Vânzătorul nu va include în newslettere și/sau alerte transmise Utilizatorului sau Clientului, nici un alt fel de material publicitar sub formă de conținut care să facă referire la vreun terț care nu este partener al Vânzătorului, la momentul expedierii newslettere-lor și/sau alertelor.

13. FRAUDA

13.1. Vânzătorul nu solicită Clienților sau Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (e-mail, telefonic, SMS etc.) informații referitoare la date confidențiale, conturi/carduri bancare sau parole personale. 

13.2. Clientul/Utilizatorul își asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea către terți a datelor sale confidențiale. 

13.3. Vânzătorul își declină orice responsabilitate, în situația în care un Utilizator/Client ar fi/este prejudiciat sub orice formă de către un terț care ar pretinde că este/reprezintă interesele Vânzătorului. 

13.4. Clientul sau Utilizatorul va informa Vânzătorul asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact. 

13.5. Vânzătorul nu promovează SPAM-ul. Orice Utilizatorul /Client care a furnizat explicit adresa sa de email pe Website poate opta pentru dezactivarea contului de client aferent acestei adrese de e-mail. 

13.6. Comunicările realizate de către Vânzător prin mijloace electronice de comunicare la distanță (ex: e-mail) conțin datele de identificare complete și conforme ale expeditorului sau legături către acestea, la data transmiterii conținutului. 

13.7. Următoarele scopuri atinse sau nu, vor fi considerate tentativă de fraudare a Website-ului/Conținutului și/sau a Vânzătorului. Vânzătorul  își rezervă dreptul de se adresa oricărei autorități competente împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat să, sau a(u) atins acest(e) scop(uri):

 • de a accesa datele de orice tip ale altui Utilizator/Client prin folosirea unui cont sau prin orice altă metodă;
 • de a altera sau de a modifica conținutul Website-ului sau orice corespondență expediată prin orice modalitate de către Vânzător  către Utilizator/Client;
 • de a afecta performanțele serverului/serverelor pe care rulează Website-ul;
 • de a accesa sau de a divulga oricărui terț care nu are autoritatea legală necesară, conținutul expediat prin orice mijloc de către Vânzător  către Utilizator/Client atunci când acesta nu este destinatarul legitim al conținutului. 

13.8. Clientul Website-ului este de acord, iar Vânzătorul are obligația ca în cazul tranzacțiilor suspecte sau declarate suspecte, la solicitarea oricărei autorități publice, instituții autorizate, unități bancare partenere sau a altei asemenea entități, să comunice datele cu caracter personal ale Clientului, punându-se în vedere solicitantului acestor date faptul că acesta are obligația de a păstra caracterul de confidențialitate a datelor comunicate.

14. FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

14.1. Exceptând cazurile în care nu au prevăzut în mod expres altfel, nici una din părțile unui contract încheiat, care este încă în derulare, nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial, a oricăreia din obligațiile care îi incumbă în baza contractului, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment de forță majoră. 

14.2. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este obligată să aducă la cunoștința celeilalte, imediat și în mod complet, producerea acestuia și să ia orice măsuri care-i stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment. 

14.3. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este exonerat de la această obligație numai în cazul în care evenimentul o împiedică să o ducă la bun sfârșit. 

14.4. Dacă în termen de 15 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului fără că vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese. 

14.5. Partea care invocă evenimentul de forță majoră trebuie să facă dovada imposibilității executării obligațiilor în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului dar numai in cazul in care evenimentul o împiedică să o ducă la bun sfârșit.

15. LEGEA APLICABILA – JURISDICTIA. LITIGII

15.1. Prezentul contract este supus legii romane. Eventualele litigii aparute intre Vanzator si Utilizatori/ Cumparatori se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Municipiul Bucuresti.

15.2. Prin folosirea, vizitarea, vizualizarea, etc., a Website-urilor și/sau al oricărui conținut trimis de către Vânzător Utilizatorului/Clientului prin accesare și/sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc), acesta se declară de acord cel puțin cu prevederile „Termeni și condiții”. 

15.3.  Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. 

16. DISPOZITII FINALE 

16.1. Vânzătorul și Partenerii săi își rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări ale Website-ului, structurii acestuia, Serviciului, precum și orice Conținut fără o notificare prealabilă Utilizatorului sau Clientului. 

16.2. În limita prevederilor prezentului Document, Vânzătorul  nu va putea fi făcut responsabil pentru eventualele erori apărute pe Website din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări, etc., care nu sunt făcute de către administratorul Website-ului. 

16.3. Vânzătorul  își rezervă dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natură și/sau legături pe oricare pagină a Website-ului, cu respectarea legislației în vigoare.